Vår älskade Far 
Farfar, Svärfar
Ove "Pelle"
Sundberg
* 13 september 1932
har stilla somnat in
Karlskrona 
21 januari 2023
Eva
Pierre och Ewa
Ian
Släkt och Vänner
Du var så trött 
så svag och matt
Av sjukdom svår
Men nu Du funnit
vilans natt
Så skönt Du sova får
Vila i frid
Begravning äger rum i
Wämö kapell onsdag 
den 15/2 kl. 10.30. Tänk
gärna på Cancerfonden
och Sjöräddnings-
sällskapet. Tänd ett ljus för
Pelle på tornkvists.se