Vår kära Mor 
Svärmor och Farmor 
Ethel Nilsson 
* 19 juli 1932  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 
Ysane 25 januari 2023 
Tony och Ewa 
Peter och Christina 
Thomas 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 
Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm, 
en droppe som faller i 
tidernas ström. 
Den skimrar i 
regnbågens färg 
en minut 
men brister och faller 
och drömmen är slut. 
Begravningen äger rum i 
Ysane kyrka fredag  
17 februari kl.13.00. 
Upplösning i kyrkan. 
Se minnessidor.fonus.se