Vår Älskade
Britt Aronsson
* 28 mars 1949
har stilla somnat in 
och lämnat oss efter ett
liv fyllt av kärlek och
omtanke om oss alla
Jämshög 
† 21 januari 2023
ÖSTEN
Johan och Sandra
Peter och Anna
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Ty Du, blott Du var livet,
när det var som vackrast
och bäst
och mycket blev Dig givet,
men alltid gav Du mest.
Bo Bergman
Begravningsgudstjänsten
äger rum i  Jämshögs kyrka 
fredagen den 17/2 kl. 10.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Petrusgården. 
O.s.a. på tel. 0454-402 15
eller via hemsidan
senast den 13/2.
Tänk på Hjärnfonden 
tel. 020 - 523 523.
Tänd ett ljus för Britt på
axelssons-begravningsbyra.se
Ett varmt tack till
Hemtjänsten i Jämshög
och Ekdungen för god
vård och omsorg.