Vår käre far
Willy Roos
* 17 mars 1939
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Kallinge
27 januari 2023
Anders och Anna
Staffan och Anna
Annica och Roger
Christina och Jorma
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Det är vackrast när
det skymmer
All den kärlek
himlen rymmer
ligger samlad i ett
dunkelt ljus
över jorden, över
markens hus
- - - - -
"Saliga äro de
rättfärdiga ty de skola
besitta jorden"
Willy Roos
Vi tar farväl av Willy
i Nättraby kyrka
torsdagen den
23/2 kl. 13:30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund
i församlingshemmet,
anmälan om deltagande
till Krister Holmqvist
begravningsbyrå
tel. 0457-270 00
senast den 16/2.
Tänk gärna på
Hjärt-Lung fonden,
gåvotel. 0200-88 24 00.
Tänd ett ljus för Willy
på kholmqvist.se