Vårt varma Tack
för alla vackra blommor,
gåvor till fonder och till
Alla Er som hedrat
minnet av vår Älskade
Börje
Williamsson
ANNEMARIE
Barn och Barnbarn
med familjer