Vår käre
Lars Gustafsson
* 4 juni 1932
har idag lämnat oss
i ljust minne bevarad
Lessebo 31 januari 2023
Anders och Sofie
Martin och Silvia
Lina
Peter och Lotta
Emma och Daniel
Casper, Lexi
Elin och Micke
Isa, Alex
Linus
Släkt och vänner
Det fanns för oss alla
en plats i Ditt hjärta
För Din godhet och
givmildhet fanns 
inga gränser
Genom åren vi delat
både glädje och smärta
Nu, när Du fått ro
kommer Ditt minne hos
oss alltid att bo
Begravningen äger rum
i Lessebo kyrka fredagen
den 24 februari kl 11.00.
Akten avslutas i kyrkan.
E. Nilssons Begr. byrå
tel 0478-100 58.
Ett varmt tack till
personalen i
Hemsjukvården, Lessebo
och till personalen på
Kosta servicehus.