Till minne av 
vår oändligt älskade
Ing-Mari
Johansson
Fem år av stor saknad
På något vis 
har dagarna gått 
och vi har försökt hitta
en vardag utan dig.
Nu har vi nått 
en balans mellan att
sörja, minnas och att 
gå vidare precis
som du ville.
Alltid älskad, 
Aldrig glömd
Lennart, Maria och
Martin med familjer