Vår älskade
UllaBritt
Nyquist
* 6 september 1952
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Borås 28 januari 2023
JANOLOF
Johan och Malin
Vilhelm
Camilla och Rickard
Ingrid, Henry, Albert
Släkt och vänner
När mammor dör,
då förlorar man
ett av väderstrecken.
Då förlorar man
vartannat andetag,
då förlorar man 
en glänta.
När mammor dör,
då växer det sly
överallt.
Göran Tunström
Begravningsceremoni
torsdag 2 mars kl. 12.30 
i Uppståndelsens kapell.
Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i
Sinnenas hus. 
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller 
tel. 033-22 57 00 
senast 23 februari.
Istället för blommor, 
hedra gärna Ulla-Britt 
med en minnesgåva till 
Hjärt-Lungfonden,
"Lungfibros" 
tel. 0200-88 24 00
och tänd ett ljus på
lenbergs.se