Vår älskade
Astrid Claesson
* 21 mars 1930
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Alvesta 
30 januari 2023
TORE
Marie och Björn
Hanna och Oscar
Bill
Caroline och Lennart
Niklas
Kristina och Sten
Släkt och Vänner
Kärleken är så förunderligt stark,
kuvas av intet i världen.
Rosor slår ut ur den hårdaste mark
som sol över mörka gärden.
   Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt
   och aldrig jag lämnar det åter.
   Min lycka är din, din lycka är min
   och gråten är min när du gråter.
Nils Ferlin
Begravningen äger rum i Alvesta kyrka torsdagen 
den 23 februari kl. 11.00. Akten avslutas i kyrkan.
Stöd gärna Läkarmissionen, Rescue Honduras pg. 90 00 21-7 
Tänd ett ljus och gåva på www.allbobegravning.se
Ett varmt tack till hemtjänsten i Alvesta.