Vår älskade
Axel Inemo
* 2 juni 1977
har idag hastigt 
lämnat oss i stor sorg
och förtvivlan, 
men finns i våra
hjärtan för evigt.
Gemla 29 januari 2023
KERSTIN
Hannes, Tage
AnnMarie
Fredrik och Anneli
Martin och Linda
med familjer
Övrig släkt och vänner
Plötsligt slocknar
en låga som värmt
och som givit allt
Ett ljus blåstes ut
och hastigt känns
allting isande kallt
Någonting brister stilla
en röst och en sång
dör ut och snart
förnimmer man tydligt
att ingenting är som förut
Bo Setterlind
Begravningen äger rum 
i Öja kyrka tisdagen den 
21 februari kl.10.30. 
Efter avskedet i kyrkan
skiljs vi åt. 
Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden bg 909-1927. 
Hedstigs Begr.byrå 
tel 0472-301 51.