Axel Inemo
Nu bygger du
mikrofonstativ och
spelar luftgitarr 
"ovan där"
Vår orkester är inte
längre komplett.
Du fattas oss
Johan, Maria
Ester, Erik
Richard, Ghazale
Vera, Oscar
Stefan, Olga
Selma