Vår älskade
Kerstin Almén
* 27 mars 1951
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Älmhult
27 januari 2023
HANS
Per och Malena
Neo
Johan och Isabel
Martin och Linnéa
Oliwer, Hilma, Wilfred
Syskon
Övrig släkt och vänner
Nu sover Du skönt
det är lugnt i Ditt bröst
det lindrar vår sorg
och skänker oss tröst
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen äger rum i
Älmhults kyrka torsdagen
den 16 februari, kl. 12.00.
Efter avskedet inbjudes till
en minnesstund. Svar om
deltagande senast 10/2 till
Anne-Maries Begravnings-
byrå, tel. 0476-100 09
Minns gärna Kerstin med
en gåva till Fru Berta
Kamprads Cancerstiftelse,
bg. 900-7030, meddela
gåvogivares namn till
begravningsbyrån
Varmt tack till all berörd
personal inom vården