Vår käre
Gösta Nilsson
* 2 maj 1937
har stilla insomnat
Maglehem 
28 januari 2023
Svägerskan  Maria
Brorsonen  Per-Erik
Släkt och vänner
Jag ser en plats
Där ljuset finns
Där älskande vilar ut
Jag bär en inre melodi
Till livet en tribut
Där stora män
Blir barn igen
Där livet har blivit sent
Det brinner i en
soluppgång
Kom gör min ande ren
Gösta Linderholm
Begravningen sker i
stillhet. 
Tänk på Cancerfonden 
BG 901-9514.
M Lindströms
Begravningsbyrå 
tel 0476-60145
Till all berörd personal 
vill vi tacka för all fin
omvårdnad ni gjort 
för Gösta. 
Ett särskilt tack till 
Ros-Marie.