Vår käre
Åke Gustafsson
* 19 april 1934
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Fårshult 
28 januari 2023
Syskon med familjer
Släkt och Vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningen äger rum i
V. Torsås kyrka torsdagen
den 16 februari kl. 11.00.
Efter avskedet vid graven
inbjudes  till minnes-
stund i Sockenstugan.
Svar önskas senast 13/2
Telefon 0472-191 20
Tänd ett ljus och anmälan
www.allbobegravning.se
Stöd gärna Hjärt-
Lungfonden bg. 909-1927
Ett hjärtligt och innerligt
tack till alla Er som
funnits där för Åke.