Vår kära syster och 
moster 
Irène Nyberg 
* 13 december 1926  
har lämnat oss 
i sorg och saknad 
Johanneshov 
18 december 2022 
Maj-Britt 
Syskonbarn 
Övrig släkt och vänner 
Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm 
En droppe som faller 
i tidernas ström 
Den skimrar i regnbågens 
färg en minut 
brister och faller och 
drömmen är slut 
Begravningsgudstjänsten 
kommer att ske senare 
i Moheda kyrka. 
Tidpunkten kommer att 
meddelas på Irénes 
minnessida, 
minnessidor.fonus.se 
Stöd gärna Hjärt-
Lungfonden pg 909192-7 
eller valfri fond