Allas vår älskade
Fröhandlare
Agne
Stjernberg
* 12 september 1943
har slutat sin tid på jorden
efter ett rikt liv
ÅHUS
25 januari 2023
MONA
Pia
Per-Ola och Annette
Fabian och Ebba
Björn
Johannes och Joanna
Alva
Farväl viskar träden, 
vid stugan du älskat. 
Tack viskar blommorna, 
du vårdat så ömt. 
Tack kvittrar fågeln, 
som var morgon dig hälsat. 
Tyst susar vinden. 
Vila så skönt.
Begravningen äger rum
inom familjen.
För mer information
kontakta Saga Begravning
& Blomster 044-209071
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden
www.sagabegravning.se