Vår käre
Jerker
Svensson
* 3 juni 1964
har idag stilla insomnat.
Ryd 
† 26 januari 2023
Mamma
Släkt och vänner
Vi binder en bukett
av minnen
en vacker av rosor full
Vi plockar bara de bästa
knyter samman 
med trådar av gull
Vi binder en bukett
av minnen
från hemmet Du lämnat har
Vi tar inte med några törnen
av dessa nog jorden har.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen
av de närmaste.