Vår käre Bror, Svåger 
och Morbror
Lars
Svensson
* 8 november 1937
har somnat in
† 25 januari 2023
Anita och BengtOlof
Jenny, Josefin
med familjer
I minnet vi ser Dig