Vår kära 
Syster och Faster
Barbro
Olsson
* 22 februari 1923
har stilla insomnat.
Hässleholm
† 31 januari 2023
Lave och Bodil
Petra och Anders
Per, Erik
Magnus och Ulrika
Maja, Karl
Övrig släkt och vänner
När krafterna
ständigt domna
Och ögat sin glans 
har mist
så skönt att från allt 
få somna
och vila finna till sist.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hässleholms
gravkapell tisdagen den 
28 februari kl. 10.00. 
Efter akten inbjuds till
minnesstund i Församlings-
huset. Anmälan till minnes-
stunden senast onsdagen 
den 22 februari till 
anderssonsbegravningsbyra.se
eller telefon 0451-100 81.
Ett varmt tack till perso-
nalen på Högalid, avd 3.