Vår älskade
Stig Ericsson
* 8 juli 1946
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Lönsboda 28 januari 2023
SIV
Ingmar och Marie
Maja, Ebba
Pernilla och Marcus
Nea och Jonel
Liam, Leia
Marika och Daniel
Freja, Alma, Nora
Syskon, släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravning i Örkened k:a
fredag 3/3, 13.00. Efter
akten skiljs vi åt. Tänk gärna
på Fru Berta Kamprads
Cancerstiftelse, bg 900-
7030. Vid frågor kontakta
Begravningsbyrån
Liljenberg 0479-20070.
Tänd gärna ett ljus för Stig
på minnesrummet.se.
Varmt tack till avd 113,
CSK för god vård.