för deltagande vid 
vår älskade
Jan Jönssons
bortgång.
Tack för blommor,
minnesgåvor och all
omtanke.
PIA