för att Ni på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade
Ruth Nilsson
Syskonbarnen