Vår käre vän
John-Åke
"Jonne"
Johansson
* 14 april 1956
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Vä 24 januari 2023
Mikael och Maj-Britt
med familjer
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var