Varmt tack 
för all omtanke vid  
Einars  
bortgång och begravning 
EVA 
Marianne och Conny