Vår finaste
Berit Ståhl
* 26 juli 1940
Tyringe 
† 31 januari 2023
Marie och Magnus
Emelie och Daniel
Flora, Elton
Marcus
Lars och Anna
Isabella, Victoria
Ann och Fredrik
Nellie
Flitig så länge
krafterna räckte
Fridsam och nöjd
har Du levat Din tid
Somnat när allmakten
livslågan släckte
Ljust är Ditt minne
Vila i frid.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Torups
kyrka fredagen den
24 februari kl. 13.30. Efter
akten inbjuds till minnes-
stund i Församlingshemmet.
Anmälan till minnesstunden
senast måndagen den 
20 februari till anderssons-
begravningsbyra.se eller
telefon 0451-100 81.
Ett varmt tack till
Hemgården avd. Fjällsippan
för god och kärleksfull
omvårdnad, tack även till
Hässleholms sjukhus
Medicinavdelningen
 samt CSK, avd 103.