Vår vän och kollega
Anette Börjesson
har hastigt lämnat oss.
Tack för Ditt fina arbete
och Din omtänksamhet.
Du fattas oss.
              Arbetskamraterna på Tummarpskolan