Roy 
Sandberg
* 28 oktober 1924
Min bror, vår morbror 
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Borås 25 januari 2023
INGA
ROGER och MARI
med familjer
Sorgen, saknaden och alla
ljusa minnen delar vi med
Lennart och Annika, övrig
släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänst
torsdag 23 feb kl 12.30 
i Sjöbokyrkan
Minns gärna Roy genom att
tända ett ljus på lenbergs.se