Vår fina
Gudrun
Berthilsson
* 22 januari 1938
har lämnat oss
Ljungsarp
10 mars 2023
THOMAS och MALIN
ROGER och MARIANNE
DAN och MADELEINE
MARIE och JÖRGEN
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Du ledde oss varsamt
i barndomens år
Du gav oss den kärlek
en Mor blott förmår
Du lärde oss se,
på vår framtid med tro
Att lyckliga dagar
en gång skulle gro
Vi tackar Dig Mor,
för den kraft Du oss gav
Du var, lilla Mor,
vad mest vi höll av
Du var en ängel
i form av vår Mamma
Nu får du och Pappa
dansa vidare i himlen
Begravningsgudstjänst
onsdag 29 mars kl. 13.00
i Ljungsarps kyrka.
Istället för en blomma,
tänk på Operation Smile
tel. 08-515 124 00 och
tänd ett ljus för Gudrun
på lenbergs.se