Mathilda Alkner
Världens bästa Thilda
Du levde för dagen
full av kärlek och bus
Största fightern av alla
Oerhört saknad
Vi vet att du håller 
koll på oss
tills vi ses igen
Världens bästa Thilda
ELEVER och PERSONAL 
på grundsärskolan 
Fjärding/Boda