Vår son, min storebror
Max Apelqvist
* 28 april 1994
har lämnat oss i evig sorg
Borås
† 12 mars 2023
MAMMA och PAPPA
ALICE och MICHEL
I close my eyes
Only for a moment and the
moment's gone 
All my dreams
Pass before my eyes, a
curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the
wind
Same old song
Just a drop of water in an
endless sea
All we do
Crumbles to the ground,
though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Begravningen äger rum
onsdagen den 5 april kl 15:00
i Uppståndelsens kapell.
Akten avslutas efter avskedet.
Tänd ett ljus och hedra gärna
minnet efter Max med en
gåva till valfri fond på 
bramhultsbegravningsbyra.se