Vår innerligt älskade
Mamma, Svärmor och
Mormor
Anette
Börjesson
* 31 juli 1975
har hastigt lämnat oss
Dalsjöfors 14 mars 2023
ELVIRA
EMELIE och OSKAR
Sandro
MATTIAS
Pappa  Lennart
Syskon med familjer
Den enorma sorgen,
saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med övrig
släkt och många vänner 
Du var så god
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 14 april
kl.13:00 i Toarps kyrka. Akten
avslutas efter avsked i kyrkan.
Hedra gärna minnet av Anette
med en gåva till
Cancerfonden 
gåvotel: 010-199 10 10
Du kan också tända 
ett ljus för henne på
toarpsbegravningstjanst.se
Toarps Begravningstjänst 
tel: 033-16 96 17