Vår käre
Pentti Uusitalo
* 21 oktober 1944
har lämnat oss i
stor sorg och saknad
Limmared
14 november 2022
JARI, VESA, HARRI
med familjer
Begravningsceremonin äger
rum i Uppståndelsens kapell
fredag 12 december kl. 12.30.
Akten avslutas efter 
avsked i kapellet.
Minns gärna Pentti med en
gåva till Cancerfonden
gåvotel. 010-199 10 10
Tänd ett ljus eller lämna en
minnesgåva via
kindsbegravningsbyra.se