Vår älskade
Per "Pelle"
Nilsson
* 18 februari 1970
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Hestra
6 mars 2023
TEA
ALBIN
Pappa Hasse
Syster Ann-Charlotte 
med familj
Irja
Tarja och Tomi med familjer
Övrig släkt och vänner
Du fyllde Ditt liv 
med glädje för alla
Din förmåga att skapa,
och vänskap framkalla
Ditt tidiga insomnande 
blir för oss 
ett stort tomrum
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste. 
För dig som önskar ta ett
sista avsked av Pelle är 
N. Hestra kyrka öppen 
fredag 31 mars mellan 
kl. 9.30 - 10.30. 
Minns gärna Pelle med en
gåva till Barncancerfonden
gåvotel. 020-90 20 90
Tänd ett ljus eller lämna en
minnesgåva via
kindsbegravningsbyra.se