Till Er alla som på
olika sätt hedrat
minnet av vår
älskade
Bernt Haglund
LOULOU
JOSEPHINE, JONATHAN
med familjer