Nina Almgren
* 23 juni 1948
Vår älskade
du somnade in stilla när
färden var slut. I våra hjärtan
finns du alltid kvar
Borås den 9 mars 2023
Rune
Johanna och Tom 
Lennox, Milo
Malin 
Christer och Carolyn
släkt och vänner
Din sista kamp är nu över
och vi saknar Dig så 
Minnet av Dig, Ditt leende
och Din värme kommer 
alltid att bestå
Begravningsgudstjänst 
fredag 24 mars kl 12.30
Sjöbo kyrka
Efter ceremonin minnesstund
i församlingshemmet
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller på
033-22 57 00 senast 21/3
Hedra Nina med en gåva till
Min Stora Dag
 givartel. 08-660 50 96
Tänd ett ljus på lenbergs.se