till Er alla som på olika sätt
hedrat vår älskade
Terttu 
Halovanic
vid hennes bortgång.
Tack för omtanke, 
blommor, närvaro i kyrkan,
minnesgåvor till
Demensfonden 
och tända ljus.
Det värmer våra hjärtan.
JANKO
KATHARINA och KRISTINA
med familjer