Vår älskade
Tom Rölander
* 8 januari 1947
har lämnat oss i
stor sorg och saknad
Hillared
12 mars 2023
ANNIKA
HANNES, HELENA, 
SANNA, STEFAN
med familjer
Övrig släkt och vänner
Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt
Du fattas oss
Begravningsceremonin
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
Minns gärna Tom med en
gåva till Alzheimerfonden
gåvotel. 020-30 11 30.
Tänd ett ljus eller lämna 
en minnesgåva via
kindsbegravningsbyra.se.