Vår älskade
Ingela Svensson
* 2 april 1955
har lämnat oss
 Målsryd 15 november 2022
GÖRAN
PETER och LINA
Arvid, Vinston, Tuva
Sorgen, saknaden och alla
ljusa minnen delar vi med
syskon, övrig släkt och
vänner.
Sov i ro, min kära Maka
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten är stor
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom 
familjen. 
För dig som vill ta avsked av
Ingela hålls Mikaelskapellet,
Dalsjöfors öppet fredagen
den 2 december mellan 
kl 11:30 och 12:30.
Hedra gärna minnet av Ingela
med en gåva till
Cancerfonden 
gåvotel: 010-1991010
Du kan också tända 
ett ljus på
toarpsbegravningstjanst.se
Ett varmt tack till personalen
på SÄS, avdelning E71 för
god och kärleksfull vård.