Ingeborg
Ljunggren
* 15 januari 1928
Vår älskade 
har lugnt och stilla 
somnat in
Borås 9 mars 2023
TINA
Herbert, Holger
                    Birgitta
Marita
Saknaden och alla fina
minnen delar vi 
med syskonbarn, 
släkt och vänner
Vi tror att en ljusaste ängel
varsamt ditt öga slöt
Och fast vi ej längre 
har dig på jorden 
bland oss kvar, 
det vackraste, ljusaste
minne vi alla utav dig har.
Begravningsgudstjänst 
tisdag 4 april kl. 12.30 
i Brämhults kyrka. 
Enligt Ingeborgs önskan kom
gärna i något rosa eller rött.
Efter avsked i kyrkan 
inbjuds till minnesstund 
på Yxhammargården. 
Svar om deltagande önskas
till 033-22 57 00 eller
lenbergs.se senast 28 mars.
Tänd ett ljus på lenbergs.se