Vår käre
KarlErik
Sjöquist
* 17 april 1944
har stilla somnat in 
i hemmet 
Målsryd 10 mars 2023
KAISA
JOHAN och HELENA
Erik, Hanna
sorgen, saknaden och alla
ljusa minnen delar vi med
övrig släkt och vänner
För den som sjukdom 
blott är givet
Är döden skönare än livet
Din kära stämma tystnat har 
Men vackert står ditt
 minne kvar
Begravningen äger rum inom
närmaste familjen. 
Istället för en blomma hedra
gärna minnet av Karl-Erik
med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden 
gåvotel. 0200-88 24 00.
Du kan också tända ett ljus
för honom på
toarpsbegravningstjanst.se