Stig Redin
* 11 april 1944
Vår älskade 
du kommer alltid
 leva kvar i våra hjärtan 
Hillared 30 oktober 2022
Marianne
Barnen 
med familjer 
släkt och vänner 
Ej sorg det finns
som känns så svår
som när en älskad 
från oss går
Men smärtan lindras
då man tänker
att döden frihet
ifrån plågor skänker
Begravningsgudstjänst 
har ägt rum
Hedra Stig med en gåva till
Borås Cancerfond 
Pg: 900-7568
Ett särskilt tack till
Hemsjukvården
Infektionskliniken
Hematologen 
Tänd ett ljus på lenbergs.se