Vår Kära
Gertrud
Axelsson
* 27 september 1928
har stilla somnat in.
Göteborg
13 november 2022
ANDERS och LEENA
De fria fåglarna plöja sig väg
genom rymden.
Många av dem nå kanske ej
sitt fjärran mål.
Stor sak i det.
De dö fria.
Torgny Segerstedt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen
av de närmaste.
gillisedman.se/EELE
Ett varmt tack till personalen
på Järnbrottshus
äldreboende för god
omvårdnad.