Vår älskade
Daniel Kos
* 17 januari 1977
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Viskafors 8 mars 2023
JONATHAN
Jessica
Pappa
Bror med familj
Släkt och vänner
I våra hjärtan lever Du
Du finns alltid kvar
I minnet ser vi Dig
Precis som Du var
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsceremoni
onsdag 29 mars kl. 10.00 
i Uppståndelsens kapell,
Borås
Efter akten inbjudes 
till minnesstund på
Storsjögården i Viskafors.
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller 
tel. 033-22 57 00 
senast 22 mars.
Hedra gärna Daniel 
med en minnesgåva till
Suicide Zero 
bg. 900-3989 
och tänd ett ljus för honom på
lenbergs.se