Heino Wäli
Dagö / Estland
 26 december 1937
Vår älskade 
har lämnat oss
Borås 12 mars 2023
Tomas och Ann
Anita och Jan 
med familjer 
bror 
släkt och vänner
När krafterna ständigt
domna och ögat
 sin glans har mist så skönt
att från allt få somna 
och vila finna till sist
Begravningsgudstjänst
onsdag 12 april kl 12.30
Uppståndelsens kapell, Borås
Hedra gärna Heino med en
gåva till Cancerfonden på
 givartel 010-199 10 10 
Tänd ett ljus på lenbergs.se