Ingrid
Samuelsson
* 10 augusti 1927
Vår kära Mor, Svärmor,
Mormor och Farmor
har somnat in efter 
ett långt och rikt liv.
Älvsgården, Hedared 
25 januari 2023
LENA och PELLE
BERTIL och GUNILLA
KJELL och BIRGITTA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Många ljusa minnen delar vi
med systrar, släkt och
vänner
Flitig så länge
krafterna räckte
Fridsam och nöjd
har Du levat Din tid
Somnat när allmakten
livslågan släckte
Ljust är Ditt minne
Vila i frid
Begravningsgudstjänst
fredag 24 februari kl. 12.30
i Hedareds församlingshem.
Efter avsked vid graven
inbjudes till en minnesstund.
Svar om deltagande till 
tel. 033-22 57 00 eller
lenbergs.se senast 
fredag 17 februari.
Tänd ett ljus för Ingrid 
på lenbergs.se
Stort och varmt tack till
personalen på Ekekullen 
för den fina tid som 
Mor fick hos er.