Vår älskade
Ingvar Hallqvist
* 22 mars 1931
har stilla insomnat
Viskafors 11 mars 2023
RITVA
RONALD och ANN
Linnéa
EVALD och HELENA
Du har nu oss lämnat
ditt liv har nått sitt slut
och i vår närhet somnat
Din kära stämma tystnat har
men vackert står 
ditt minne kvar
Begravningsgudstjänst
onsdag 12 april kl. 11.00 
i Kinnarumma kyrka.
Avsked vid graven.
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 
Kyrkligt centrum i Viskafors.
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller 
tel. 033-22 57 00 
senast 5 april.
Hedra gärna Ingvar 
med en minnesgåva till
Diabetesfonden 
tel. 08-564 821 00 
och tänd ett ljus på
lenbergs.se