Till alla Er som på olika sätt
hedrat minnet av 
vår älskade
Birgit Thulin
LEIF
CARINA, MARIKA, ANNIKA
med familjer