Kerstin Ohlson
* 15 juni 1925
Vår älskade 
vi minns dig med kärlek,
ömhet och glädje
Dalsjöfors 1 februari 2023
BIRGITTA och JAN
Christian och Marcus
med familjer
ELISABETH och ANDERS
Emilia och Andreas 
med familjer
släkt och vänner 
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Begravningsgudstjänst
torsdag 2 mars kl 12.30
Brämhults kyrka
Efter ceremonin minnesstund
på Yxhammargården 
Svar om deltagande till
lenbergs.se eller 
033-22 57 00 senast 24/2
Hedra Kerstin med en gåva 
 till Sjöräddningssällskapet 
givar tel: 077-579 00 90
Tänd ett ljus på lenbergs.se