Sonja Hansson
* 18 januari 1942
Min älskade Livskamrat,
Mamma, Svärmor 
och Farmor
har somnat in
Borås 20 januari 2023
LENNART
MIKAEL
Tindra
PETER och ULRIKA
Felicia
Syskon med familjer
Saknaden och alla fina minnen 
delar vi med släkt och vänner
Maka, vän, och älskade mor
Skogsbären du lämnat oss, som kvar här bor
Hemmet tommare utan dig är
Framtidens jular till ditt minne vi bär
Du ordnade samlingspunkten för vår släkt
Gnistan för oss att fortsätta ditt arv du väckt
Du så lugn och trygg somnade in
Med din livskamrats hand hårt i din
Din inre röst sa res bara res
En sak är säker, vi kommer att ses
Begravningsgudstjänst torsdag 9 februari kl. 12.30 
i Hoppets kapell. Efter avsked i kapellet inbjuds 
till minnesstund på Annelundsvillan. 
Svar om deltagande önskas till 033-22 57 00 
eller lenbergs.se senast måndag 6 februari.
Tänd gärna ett ljus för Sonja på lenbergs.se