Vår kära
Sonja Hult
* 15 februari 1928
har stilla somnat in
 Dalsjöfors 27 januari 2023
CLAES och CHRISTINA
Lina, David
KARIN och LEIF
Johan, Elisabeth
Barnbarnsbarn
Saknaden och alla fina
minnen delar vi med övrig
släkt och vänner
För alla fanns rum
 i Ditt hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i
 glädje och smärta
Tack lilla Mamma för allt
Hälsa Pappa
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 22 februari
kl.11:00 i Mikaelskapellet,
Dalsjöfors. Efter avsked i
kapellet inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. Svar om
deltagande önskas till 
Toarps Begravningstjänst
senast fredag 17 februari
 tel. 033-169600
Du kan också tända ett ljus
för Sonja på
toarpsbegravningstjanst.se
Varmt tack till personalen på 
Dalhem för god och
kärleksfull vård